اخطار های پکیج بوتان مدل BENESSERE PRO

اخطار های پکیج بوتان مدل BENESSERE PRO

اخطار های پکیج بوتان مدل BENESSERE PRO

مفهوم کد خطاکد خطا
قطع بودن گاز یا عدم تشکیل شعله،خرابی حسگر10
فعال شدن کلید حرارتی(کلید حد 105(20
فعال شدن ترموستات دود22
افت فشار41،40
خرابی حسگر فشار آب42
خرابی برد کنترل51تا59
اشکال NTC  مصرفی60
اشکال در NTC  شوفاژ71
انفجاری روشن شدن11
خرابی یا قطع حسگر روی مشعل21
خرابی فن و کلید ایمنی30
خرابی فن و و کلید ایمنی دود قبل از 1 دقیقه31
پایین بودن فشار آّب بیشتر از 1 دقیقه40
پایین بودن فشار آب کمتر از 1 دقیقه41
خرابی NTC  گرمایش از کف در صورت موجودVV

با افت فشار آب مدار گرمایش به کمتر 0.5 بار به مدت 1 دقیقه کد41 و پس از آن کد 40 ظاهر میگردد.

کد های51 تا 59 هرکدام مربوط به خرابی یکی از مدار های برد کنترل است که در هر صورت برد تعویض میشود.

کدخطاها یا اخطار های پکیج علائمی هستند که شما را با مشکلات دستگاه آشنا میکنند و به شما مشکلات ناشی از قطعه یا هرگونه ایراد را اطلاع میدهند.

 

 

اخطار های پکیج بوتان مدل BENESSERE PRO

 

اخطار پکیج بوتان مدل calda venezia
مفهومنوع چشمک زنرنگ

LED

دستگاه در شرایط عادی عملکرد و مشعل روشن استروشن ثابتسبز
1.کلید انتخاب وضعیت در حالت تابستانه است و درخواستی برای آب گرم مصرفی نیست.

2.کلید انتخاب وضعیت در حالت وسط (خاموش موقت) قرار دارد.

1 ثانیه روشن

ثانیه خاموش

1.دستگاه در وعضیت گرمایش به دمای مورد نظر رسیده و در انتظار روشن شدن مجدد مشعل است.

2.در صورت افت فشار مدار گرمایش به کمتر از 0.5 بار تا مدت 10 دقیقه و سپس قرمز ثابت

3.در صورت اشکال در تخلیه دود یا پرشر سوئیچ دود تا مدت 10 دقیقه و سپس قرمز ثابت

5/ثانیه روشن

5/ثانیه خاموش

پتانسیموتر گرمایش در محدوده خود تنظیم (سارا) قرار دارد.چشمک زن سریع
وجود اشکال در NTC  مصرفیروشن ثابتزرد
دستگاه در وعضیت حداکثر توان

( CHIMNEY SWEEP)

چشمک زن
فعال شدن کلید حرارتی  (کلید حدc 105(5 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموشقرمز
بلوکه شدن دستگاه به دلایل:

1.     عدم تشکیل یا تشخیص شعله

2.     اشکال در NTC  شوفاژ

3.     اشکال در سیستم تخلیه دود پس از 10 دقیقه

4.     افت فشار مدار گرمایش به کمتر از 5.0 بار پس از دقیقه و برد کنترل

روشن ثابت

اخطار پکیج بوتان مدل calda venezia

اخطار پکیج بوتان مدل calda venezia اخطار ها و یا ارور ها در واقع همان زبان دستگاه شما هستند که از طریق کد و یا چشمک زدن های چراغ به رنگ های خاص مشکلات و یا آسیب ها را به شما اعلام میکنند.

پس در صورت دیدن اخطار و یا کارکرد غیر صحیح دستگاه پکیج دیواری بوتان خود ، آن را نادیده نگیرید و حتما با یکی از مراکز مجاز تعمیر پکیج بوتان تماس حاصل نمائید تا کارشناسان متخصص  پکیج بوتان با بررسی دقیق پکیج شما از مشکلات و خرابی های پکیج شما مطلع شده و اقدام به تعمیر و یا تعویض قطعات پکیج شما می کنند .

توجه داشته باشید که پکیج دیواری های خانگی هر ساله به سرویس  نیاز دارند و این امر به طول عمر دستگاه شما کمک بسیاری میکند.