اخطار های پکیج بوتان مدل BENESSERE PRO

اخطار های پکیج بوتان مدل BENESSERE PRO

اخطار های پکیج بوتان مدل BENESSERE PRO

مفهوم کد خطاکد خطا
قطع بودن گاز یا عدم تشکیل شعله،خرابی حسگر10
فعال شدن کلید حرارتی(کلید حد 105(20
فعال شدن ترموستات دود22
افت فشار41،40
خرابی حسگر فشار آب42
خرابی برد کنترل51تا59
اشکال NTC  مصرفی60
اشکال در NTC  شوفاژ71
انفجاری روشن شدن11
خرابی یا قطع حسگر روی مشعل21
خرابی فن و کلید ایمنی30
خرابی فن و و کلید ایمنی دود قبل از 1 دقیقه31
پایین بودن فشار آّب بیشتر از 1 دقیقه40
پایین بودن فشار آب کمتر از 1 دقیقه41
خرابی NTC  گرمایش از کف در صورت موجودVV

با افت فشار آب مدار گرمایش به کمتر 0.5 بار به مدت 1 دقیقه کد41 و پس از آن کد 40 ظاهر میگردد.

کد های51 تا 59 هرکدام مربوط به خرابی یکی از مدار های برد کنترل است که در هر صورت برد تعویض میشود.

کدخطاها یا اخطار های پکیج علائمی هستند که شما را با مشکلات دستگاه آشنا میکنند و به شما مشکلات ناشی از قطعه یا هرگونه ایراد را اطلاع میدهند.

 

 

اخطار های پکیج بوتان مدل BENESSERE PRO